Biogramy

Prezentujemy biogramy osób związanych z Brzozowem-Zdrojem.

Jakub Karol Parnas (1884-1949)

Chemik i fizjolog. Nazywany „ojcem polskiej biochemii”. Autor ok. 200 publikacji naukowych. W 1926 roku przeprowadził we Lwowie badanie próbki brzozowskiej solanki.

S. Eleonora Jankiewicz (1872-1953)

Długoletnia przełożona generalna Sióstr Służebniczek NMP NP. W praktyce odpowiadała za funkcjonowanie brzozowskiego zakładu zdrojowego, gdyż jego obsługa w znacznej części złożona była z podległych jej sióstr zakonnych.

Bp. Anatol Nowak (1862-1933)

Biskup przemyski oraz działacz charytatywny i społeczny. Inicjator powstania Zakładu Zdrojowego dla Duchowieństwa Diecezjalnego pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Brzozowie.

Józef Grzybowski (1869-1922)

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz polski geolog i paleontolog. Inicjator wykonania otworu Krakowska Ska 2, który stał się źródłem brzozowskiej solanki jodowo-bromowej.

Józef Fryderyk Buchwald (1890-1947)

Miejscowy przedsiębiorca naftowy. W połowie lat 20. XX w., w zamian za możliwość poszukiwania i wydobywania złóż na obszarze podbrzozowskich lasów biskupich, podjął się zabezpieczenia i oczyszczenia dawnego odwiertu Krakowska Ska 2 (źródła solanki jodowo-bromowej).

Ks. Jan Grochowski (1886-1959)

Katolicki duchowny oraz pierwszy rektor przeniesionego z Przemyśla do Brzozowa-Zdroju Seminarium Duchownego.

Ks. Michał Jastrzębski (1902-1993)

Duchowny katolicki. W czasie II wojny światowej, (w 1944 roku) zaaresztowany przez okupacyjne władze niemieckie pod zarzutem współpracy z podziemiem konspiracyjnym. Po zwolnieniu z więzienia przyjechał do Brzozowa, gdzie objął funkcje prokuratora, a następnie rektora „leśnego” seminarium, funkcjonującego na obszarze zabudowań Brzozowa-Zdroju.

Bp. Franciszek Barda (1880-1964)

Biskup przemyski. Główny zwierzchnik Zakładu Zdrojowego w Brzozowie w ostatnich latach funkcjonowania kompleksu oraz inicjator utworzenia „leśnego” seminarium w Brzozowie.

Stanisław Pilszak (1890-1962)

Brzozowski doktor oraz znany działacz społeczny. W latach funkcjonowania brzozowskiego uzdrowiska, pełnił funkcję lekarza zdrojowego. Podczas okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność konspiracyjną przeciwko okupantowi.

Emil Niewolkiewicz (1880-1966)

Przed II wojną światową dyrektor Dyrekcji Lasów Przemyskiego Biskupstwa Łacińskiego w Brzozowie. Pod wspomnianą instytucję podlegała administracja brzozowskiego zakładu zdrojowego.