Zaplecze uzdrowiska

Ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu Zakładu Zdrojowego odgrywały budynki i pomieszczenia gospodarcze, w tym stróżówka z wozówką, którą zbudowano na tyłach łazienek. Aby uzdrowisko mogło funkcjonować, w pierwszym rzędzie należało zorganizować zaplecze, czyli kuchnię z odpowiednimi urządzeniami i spiżarnią, a także piwnicę, lodownię, pralnię oraz piekarnię.

Siostry służebniczki przed domem zdrojowym. Druga od lewej Matka Przełożona Zgromadzenia Eleonora Jankiewicz, trzecia Przełożona Zakładu Zdrojowego siostra Filomena Urbankówna. Archiwum Główne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi

Z dostępnych źródeł wynika, że na koniec 1928 r. stan zabudowań i urządzeń gospodarczych obejmował obiekty: studnię krytą na wodę pitną z możliwością obsługi za pomocą energii elektrycznej lub napędu ręcznego, piwnicę i krytą lodownię, znajdującą się obok domu zdrojowego, dom gospodarczy zawierający wydzieloną pralnię oraz pomieszczenia dla służby, a także stróżówkę z dobudowaną do niej wozówką i stajenką (zarys obiektu oznaczony słupami z drewnianymi daszkami). Integralną częścią infrastruktury gospodarczej był również założony wiosną 1928 r. ogród warzywny znajdujący się na tyłach domu zdrojowego, zaś od jego frontu – plac wraz z urządzonymi na nim klombami.

Projekt stróżówki z wozówką. Archiwum prywatne państwa Jerzego i Małgorzaty Krzysztyńskich

Poszczególne budynki i pomieszczenia gospodarcze posiadały odpowiednie do przeznaczenia wyposażenie. W piwnicy znajdowały się półki jodłowe, a w spiżarni szafarnie jodłowe na mąkę. Pralnia posiadała na swoim wyposażeniu zakupiony w czerwcu 1928 r. magiel korbowy. Było to urządzenie o wałkach długości 70 cm mające po obu ich stronach stoły, na które wykładało się bieliznę do maglowania. Śruba korbowa ściskała wałki, dzięki czemu niepotrzebne już było użycie dodatkowego ciężaru kamiennego. Do obsługi magla wystarczyła jedna osoba.

Niestety, w trakcie dotychczasowych poszukiwań w archiwach nie natrafiono na żadną fotografię obiektów gospodarczych. Z tego też m.in. powodu, w przeciwieństwie do innych, często uwiecznianych na pocztówkach zabudowań, szczegółowe odtworzenie wyglądu zaplecza uzdrowiska jest niemożliwe. Przypuszczalnie wozówka służyła kilku celom – przechowywane w niej wozy i inne pojazdy służyły do transportu ludzi, w tym korzystających z oferty zdrojowiska, jak i do przewożenia towarów.


Uzupełnieniem tablicy jest zbiór wybranych przedmiotów odnalezionych podczas oficjalnych poszukiwań z wykorzystaniem wykrywacza metalu w sierpniu 2021 roku.