Archiwalia

Zdjęcie grupowe przed „łazienkami”

Zdjęcie znacznej grupy gości, wykonane na schodach przed budynkiem brzozowskich „łazienek”. Dokładna data wykonania fotografii oraz osoby na niej uwiecznione pozostają nieznane. Źródło: Muzeum Regionalne im. A. Fastnachta w Brzozowie

Ołtarz w kaplicy „leśnego” seminarium duchownego

Zdjęcie ołtarza z kaplicy zorganizowanej przez profesorów i kleryków na poddaszu willi zdrojowej „Anatolówka”. Warto tu zaznaczyć, że wspomniana fotografia jest unikatowa przez wzgląd, iż przedstawia wnętrze dawnego budynku zdrojowego. Źródło: Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu

Szkic domu zdrojowego

Szkic przedstawiający widok frontowy domu zdrojowego. Warto tu zaznaczyć, iż załączony rysunek z niemal całkowitą zgodnością oddaje ostateczny wygląd omawianego gmachu. Źródło: Archiwum prywatne państwa Jerzego i Małgorzaty Krzysztyńskich

Projekt brzozowskich „łazienek”

Widok i rzut poziomy gmachu „łazienek”. Należy jednak zauważyć, iż nie jest wiadome, czy prezentowany na planie rozkład pomieszczeń w rzeczywistości odwzorowuje dokładną strukturę nieistniejącego już budynku. Źródło: Archiwum prywatne państwa Jerzego i Małgorzaty Krzysztyńskich